Srdečne Vás pozývame na poslednú premiéru Divadla Lab DF, VŠMU – Henrik Ibsen: Pani z mora, už 9., alebo 10. 5. 2017 o 19:00 na Svoradovej 4 v Bratislave.
Veríme, že naše pozvanie prijmete a spoločne s nami sa rozlúčite s uplynulou sezónou 2016/2017.
RSVP do 5. 5. 2017 na rezervacie@divadlolab.sk

Viac o hre:

„Príťažlivá sila mora. Túžba po mori. Ľudia spriaznení s morom. Spútaní morom. Závislí na mori. Musia sa k nemu vracať. […] More má moc nad náladou, pôsobí ako vôľa. More dokáže hypnotizovať. […]“ Aj tieto poznámky, ktoré si Henrik Ibsen poznačil v Mníchove 5. júna 1888, stáli pri zrode hry Pani z mora. Do písania drámy sa pustil o päť dní neskôr a rukopis s pracovným názvom Morská panna sa mu podarilo dokončiť už za sedem týždňov, 31. júla 1888.
Hra s pozmeneným názvom Pani z mora napokon vyšla 28. novembra 1888 v náklade 10 000 výtlačkov a svetovú premiéru mala 12. februára 1889 na dvoch miestach súčasne – v Christiania Theater a vo weimarskom Hoftheater.
Je to práve večná túžba človeka po nedosiahnuteľnom, ktorá aj v súčasnosti mnoho-krát (de)formuje medziľudské, resp. partnerské vzťahy, a ktorá zároveň poukazuje na rozporuplný a iracionálny charakter ľudskej duše.Utkvelú predstavu Ellidy Wanglovej o tom, že niekde inde a s niekým iným by jej bolo lepšie, tak možno považovať za jeden zo signifikantných „syndrómov“ sociálnej interakcie dneška, v ktorej sa do popredia čoraz väčšmi dostávajú nielen sebecký pra-gmatizmus či cynická povrchnosť, ale aj mnohé iné patologické prejavy správania sa človeka k človeku.