Teritoria umění – konference doktorandů uměleckých škol

V úterý 23. května 2017 proběhne v prostorách Galerie HAMU již čtvrtý ročník mezinárodní konference doktorandů uměleckých škol Teritoria umění.

Teritoria umění je vědecká konference doktorandů uměleckých škol, kterou od roku 2014 pořádá Akademie múzických umění v Praze. Jednotlivé ročníky nejsou tematicky vymezeny, prezentační i debatní část konference nabízí v metodologicky či tematicky příbuzných blocích začínajícím badatelům uměleckých i uměnovědných oborů prostor k nacházení nových diskuzních rámců a tematických souvislostí.

Krom tradičních účastníků z AMU, UMPRUM, AVU a JAMU se letošní ročník rozšířil také o přispěvatele z bratislavské VŠMU.
Program a další informace lze nalézt na webu konference: http://teritoria.amu.cz/

Srdečně zveme všechny zájemce!