Dekan DF VŠMU na návrh prijímacej komisie Katedry divadelného manažmentu a na základe výsledkov dodatočných prijímacích skúšok prijíma na štúdium v akademickom roku 2017/2018 týchto uchádzačov:

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program divadelný manažment v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.)

číslo uchádzača                              počet bodov

DF1KDM                                          530,17


Dekan DF VŠMU na návrh prijímacej komisie Katedry divadelných štúdií a na základe výsledkov dodatočných prijímacích skúšok prijíma na štúdium v akademickom roku 2017/2018 týchto uchádzačov:

  • v odbore 2.1.19 Dejiny a teória divadelného umenia, študijný program Divadelné štúdiá v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.)

číslo uchádzača                                počet bodov

81                                                       1829

80                                                       1689