PRE BAKALÁRSKE, MAGISTERSKÉ A DOKTORANDSKÉ  ŠTÚDIUM

                                        Divadelná fakulta VŠMU

 

Akademický rok 2017/2018 – výučba začína 18. septembra 2017 /pondelok/ podľa rozvrhov.

Zápisy študentov DF VŠMU prebiehajú v miestnosti č.322 na Zochovej ul. č.1 /Starý rozhlas, 3.poschodie/

 

Dňa  05.septembra 2017 /utorok/

Študijný program : BÁBKARSKÁ TVORBA, modul : BÁBKOHERECTVO, BÁBKARSKÁ  SCÉNOGRAFIA A TECHNOLÓGIA

I.ročník  (Bc.)                         8,30  – 10,00 hod.

II.ročník (Bc.)                       10,00 – 11,00 hod.

III.ročník (Bc.)                      11,00 – 12,00 hod.

I.ročník  (Mgr.)                     12,00 – 13,00 hod.

II.ročník (Mgr.)                    13,00 – 14,00 hod.

 

Dňa  06.septembra 2017 /streda/

Študijný program : DIVADELNÁ RÉŽIA, DIVADELNÁ DRAMATURGIA A DRAMATICKÁ TVORBA

I.ročník  (Bc.)                          9,00 – 10,00 hod

II.ročník (Bc.)                       10,00 – 11,00 hod.            

III.ročník (Bc.)                     11,00 – 12,00 hod.      

I.ročník  (Mgr.)                    12,00 – 13,00 hod.     

II.ročník (Mgr.)                   13,00 – 14,00 hod.

 

Dňa  07.septembra 2017 /štvrtok/

Študijný program  : HERECTVO

I.ročník  (Bc.)                         8,30   – 10,00 hod.

II.ročník (Bc.)                       10,00 – 11,00 hod.

III.ročník (Bc.)                      11,00 – 12,00 hod.

I.ročník  (Mgr.)                     12,00 – 13,00 hod.

II.ročník (Mgr.)                    13,00 – 14,00 hod.

 

Dňa  11.septembra 2017 /pondelok/

Študijný program  : DIVADELNÉ ŠTÚDIA

I.ročník  (Bc.)                          9,00 – 10,00 hod

II.ročník (Bc.)                       10,00 – 11,00 hod.            

III.ročník (Bc.)                     11,00 – 12,00 hod.      

I.ročník  (Mgr.)                    12,00 – 13,00 hod.     

II.ročník (Mgr.)                   13,00 – 14,00 hod.

 

Dňa  12. septembra 2017 /utorok/

Študijný program :  DIVADELNÝ  MANAŽMENT

I.ročník  (Bc.)                         8,30  – 10,00 hod.

II.ročník (Bc.)                       10,00 – 11,00 hod.

III.ročník (Bc.)                      11,00 – 12,00 hod.

I.ročník  (Mgr.)                     12,00 – 13,00 hod.

II.ročník (Mgr.)                    13,00 – 14,00 hod.

 

Dňa  13.septembra 2017 /streda/

Študijný program : DIVADELNÁ SCÉNOGRAFIA

I.ročník  (Bc                            9,00 – 10,00 hod

II.ročník (Bc.)                       10,00 – 11,00 hod.            

III.ročník (Bc.)                     11,00 – 12,00 hod.      

I.ročník  (Mgr.)                    12,00 – 13,00 hod.     

II.ročník (Mgr.)                   13,00 – 14,00 hod.

 

Dňa  14.septembra 2017 /štvrtok/

DOKTORANDI – všetky študijné programy miestnosť č. 304

Všetky ročníky o 09,00 hod.

***Dňa  14.septembra 2017 /štvrtok/ o 09,00 hod. v miestnosti č.322 dekanom DF VŠMU schválené žiadosti študentov DF Bc. a Mgr. štúdia o zmenu termínu zápisu do ročníka !

 

Všetci študenti 1. Bc. ročníkov nezabudnite na občiansky preukaz a 1 fotografiu /rozmer cca 5 x 6 cm na osobnú zložku/, okrem študentov 1.Bc.ročníka : Herectvo, ktorí fotografiu odovzdali pri prezentácii na prijímacích skúškach.

ŽIADAM všetkých študentov o dodržanie termínu hodiny začiatku zápisu, t.j. ak je začiatok zápisu uvedený napr. o 8,30 hod. musíte sa dostaviť na 8,30 hod. a nie na koniec rozpätia hodín zápisu!

 

Všetky ostatné informácie dostanete e-mailom v priebehu prázdnin ( ISIC, zapisovanie predmetov do AIS2….)