Zápisnica z elektronického hlasovania AS DF VŠMU zo 16. – 24. 11. 2016
Zápisnica zo zasadnutia AS DF VŠMU zo dňa 03. 10. 2016