Zápisnica z výsledkov doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS DF VŠMU 11. 10. 2017

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu DF VŠMU