Zamestnanecká časť

doc. Ján ŠTRBÁK – predseda
MgA. Marica MIKULOVÁ – podpredsedníčka
prof. PhDr. Božena ČAHOJOVÁ, PhD.
prof. Peter ČANECKÝ
prof. Ján ULIČIANSKY
doc. PhDr. Nadežda LINDOVSKÁ, PhD.

doc. Štefan BUČKO

Mgr. art. Peter ŠIMUN

Mgr. Zuzana MRVOVÁ, PhD.

Študentská časť

Bc. Lucia LASIČKOVÁ – podpredsedníčka
Ing. Mgr. art. Pavol PILAŘ
Mgr. art. Lukáš PELČ
Bc. Miroslava DURNÁ
Bc. Michal JURÍK, DiS. art.