Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie k voľbe dekana DF VŠMU zo dňa 24. 11. 2014

Koncepcia výkonu dekanskej funkcie

Životopis – doc. Juraj Letenay