VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH BAKALÁRSKYCH SKÚŠOK

– HERECTVO

– BÁBKARSKÁ TVORBA

– DIVADELNÁ SCÉNOGRAFIA

– DIVADELNÝ MANAŽMENT

– DIVADELNÁ RÉŽIA

– DIVADELNÁ DRAMATURGIA A DRAMATICKÁ TVORBA

– DIVADELNÉ ŠTÚDIÁ