Výsledky prijímacích pohovorov na bakalárske štúdium

Dekan DF VŠMU na návrh prijímacej komisie Katedry réžie a dramaturgie a na základe výsledkov prijímacích skúšok prijíma na štúdium v akademickom roku 2017/2018 týchto uchádzačov: v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program divadelná dramaturgia a dramatická tvorba v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) číslo uchádzača                                  počet bodov DDDT33                                            3601,16 DDDT35                                            3317,83 DDDT24                                            3268,83 DDDT25                                            2795,53 Dekan [...]