About wmvalabekova

This author has not yet filled in any details.
So far wmvalabekova has created 14 blog entries.

VOĽBA DEKANA DIVADELNEJ FAKULTY VŠMU

VOĽBA DEKANA DIVADELNEJ FAKULTY VŠMU Akademický senát DF VŠMU a volebná komisia AS pre voľbu dekana oznamuje, že sa začína výber kandidátov na dekana DF.  Návrhy na kandidáta je možné odovzdať na formulári, ktorý je k dispozícii na sekretariáte dekana DF u tajomníčky AS DF Lívie Valábekovej, alebo voľne stiahnuteľný na webovom sídle fakulty (www.df.vsmu.sk). Formulár musí byť riadne [...]

By | september 26th, 2018|

Výročná správa o činnosti AS DF VŠMU za rok 2015 Výročná správa o činnosti AS DF VŠMU za rok 2016 Výročná správa o činnosti AS DF VŠMU za rok 2017 Správa o činnosti AS DF VŠMU – 2014-2018

By | máj 15th, 2018|

Voľby do Akademického senátu Divadelnej fakulty VŠMU 2018 – výsledky

Predseda Volebnej komisie doc. Milan Rašla zvoláva podľa článku 5 ods. 6 Zásad volieb do Akademického senátu DF VŠMU spoločné zasadnutie odstupujúceho a novozvoleného AS DF VŠMU. Zasadnutie sa uskutoční vo štvrtok 17. mája 2018 o 10,00 hod. v budove Divadelnej fakulty na Svoradovej ulici v miestnosti č. 4.18. _____________________________________________________________________________________________________________ SPRÁVA VOLEBNEJ KOMISIE O VÝSLEDKOCH [...]

By | máj 11th, 2018|
X