VÝSLEDKY DODATOČNÝCH PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Dekan DF VŠMU na návrh prijímacej komisie Katedry divadelného manažmentu a na základe výsledkov dodatočných prijímacích skúšok prijíma na štúdium v akademickom roku 2017/2018 týchto uchádzačov: v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program divadelný manažment v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) číslo uchádzača                              počet [...]

By | jún 12th, 2017|
X