Výsledky prijímacích pohovorov na magisterské štúdium

Dekan DF VŠMU na návrh prijímacích komisií a na základe výsledkov prijímacích skúšok prijíma na štúdium v akademickom roku 2017 / 2018 týchto uchádzačov: v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program divadelná dramaturgia a dramatická tvorba v druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr. art.) číslo uchádzača            počet bodov 75                                153,83 77                                135,59 79                                [...]

By | jún 22nd, 2017|Uncategorized @sk|0 Comments

VÝSLEDKY DODATOČNÝCH PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Dekan DF VŠMU na návrh prijímacej komisie Katedry divadelného manažmentu a na základe výsledkov dodatočných prijímacích skúšok prijíma na štúdium v akademickom roku 2017/2018 týchto uchádzačov: v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program divadelný manažment v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) číslo uchádzača                              počet [...]

By | jún 12th, 2017|Uncategorized @sk|0 Comments

Výsledky prijímacích pohovorov na bakalárske štúdium

Dekan DF VŠMU na návrh prijímacej komisie Katedry réžie a dramaturgie a na základe výsledkov prijímacích skúšok prijíma na štúdium v akademickom roku 2017/2018 týchto uchádzačov: v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program divadelná dramaturgia a dramatická tvorba v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) číslo uchádzača                                  počet bodov DDDT33                                            3601,16 DDDT35                                            3317,83 DDDT24                                            3268,83 DDDT25                                            2795,53 Dekan [...]

By | máj 3rd, 2017|Uncategorized @sk|Komentáre vypnuté na Výsledky prijímacích pohovorov na bakalárske štúdium
X