Vedecká a umelecká rada Divadelnej fakulty VŠMU

doc. Juraj LETENAY (predseda)
prof. PhDr. Jana WILD, PhD. Katedra divadelných štúdií
prof. Peter ČANECKÝ, Katedra scénografie
prof. Daniel FISCHER, VŠVU Bratislava
prof. Martin HUBA, SND Bratislava
prof. Peter PAVLAC, Katedra réžie a dramaturgie
prof. Ingrid TIMKOVÁ, Katedra herectva
prof. Ján ULIČIANSKY, Katedra bábkarskej tvorby

prof. Ida HLEDÍKOVÁ, PhD., Katedra bábkarskej tvorby

prof. Ľubomír VAJDIČKA, Katedra réžie a dramaturgie
doc. PhDr. Nadežda LINDOVSKÁ, PhD., Katedra divadelných štúdií
doc. MgA. Zbyněk SRBA, PhD., DIFA JAMU Brno
doc. MgA. Jan HANČIL, DAMU Praha
doc. Jan KOCMAN, Katedra scénografie
doc. Zdenka PAŠUTHOVÁ, ArtD., Katedra divadelných štúdií
doc. Svetlana WARADZINOVÁ, Katedra divadelného manažmentu
Mgr. art. Ján GREŠŠO, DAB Nitra, riaditeľ