Výročná správa DF VŠMU za rok 2008
Výročná správa DF VŠMU za rok 2009
Výročná správa DF VŠMU za rok 2010
Výročná správa DF VŠMU za rok 2011
Výročná správa DF VŠMU za rok 2012 
Výročná správa DF VŠMU za rok 2013
Výročná správa DF VŠMU za rok 2014
Výročná správa DF VŠMU za rok 2015 
Výročná správa DF VŠMU za rok 2016