Zápisy KDŠ

sa uskutočnia dňa 11. 9. 2017, podľa harmonogramu študijného oddelenia.

 

Zmeny na KDŠ

V akademickom roku 2017/2018 ukončili svoje pôsobenie na KDŠ naši dlhoroční kolegovia prof. PhDr. Zuzana Bakošová Hlavenková, CSc. a prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc. Ďakujeme im za dlhoročnú spoluprácu a tešíme sa na príležitostné stretnutia pri ďalších vedeckých, umeleckých i akademických podujatiach.