16298517_10211935921457405_3397599719594537457_nfotilRadovan (10 of 12)3fccb748172779.5890be3e445b2

 

Vitajte  na Katedre bábkarskej  tvorby

Termíny podania prihlášok a dátum prijímacích skúšok na moduly: Bábkoherectvo, Bábkarská réžia a dramaturgia a Bábkarská scénografia a technológia: 

Termín podania prihlášok: 19. 2. 2018

Termín prijímacích skúšok: 19. – 21. 3. 2018

Podrobné informácie vrátane podmienok na prijatie a domácu prípravu nájdete na webstránke VŠMU, Divadelná fakulta, Štúdium, Prijímacie konanie na bakalárske štúdium   alebo  VŠMU, Divadelná fakulta, Katedry, Katedra bábkarskej tvorby, prijímacie pohovory. Tešíme sa na Vás!

Cieľom   štúdia   je   vzdelávať   mladých   tvorcov   v   oblasti   scénického   umenia ,  skúmajúceho vzťah človek – herec  a  neživý objekt – bábka. Okrem  osvojenia si základných bábkarských techník a postupov a   zoznámenia  sa   s   históriou   bábkového  divadla  v  domácom  aj   svetovom   kontexte, orientujeme sa  aj   na  alternatívne  formy  divadelnej  tvorby  –  autorské   divadlo ,  pantomíma, divadlo v   nedivadelnom  prostredí,  fyzické   divadlo,   štylizované   a   výtvarné  divadlo.   Rozvíjame špecifiká jednotlivých modulov – bábkoherectvo, bábkarská dramaturgia a réžia, bábkarská scénografia a technológia, ale zároveň  kladieme  dôraz aj  na kolektívnu tvorbu, pri ktorej  dochádza k vzájomnému prelínaniu  sa,  miešaniu  a  prestupovaniu  jednotlivých   profesií.  Podporujeme kreativitu  a   hľadanie nových umeleckých foriem –  nového divadelného jazyka. Pohybujeme  sa  na území  divadla bábkového, objektového,  znakového,  ale  aj   postdramatického  a fyzického –  v priestore  otvorenom   pre  aktuálne témy  a  autentické  zážitky.

 

  ????????????????????????????????????_DSC4675VSMU004 (1) - kópia

 

 

 

 

 

 

facebook_icon