Akademický rok  2015/2016 

J.P: Satre MÚR

Divadelná  adaptácia, hrajú : Leona Tešínska
                                          Matej Valašík
                                          Peter Pavlík
Scéna, objekty, kostýmy:     Enikó Bréda
Režijné a výtvarné vedenie:  MgA. Katarína Aulitisová
                                          Ing. arch. Markéta Plachá

Vnútorná sloboda, zachovanie si vlastnej tváre, pohŕdanie a nenávisť k ľuďom, izolácia, hľadanie identity a zmyslu života , sú témy ročníkového projektu , ktorý vznikol na motívy noviel Múr, Hérostratos a Veĺký vodca.  Študenti 1. roč. Mg sa pokúsili o pohľad do vnútra ľudí vo vyhrotených životných situáciách,ktorých vyčlenenie zo spoločnosti, osobné komplexy a pasívne prežívanie, doviedli až k vnútornej prázdnote a deformácii osobnosti.

Premiéra:  9.12.2015 KBT VŠMU 

Múr 7Účasť  na slovenských  a  medzinárodných  festivaloch:
Zlomvaz festival , DAMU Praha,Česká  republika , 4.-7.5.2016
32. Skupova Plzeň, Česká republika,8.-12.6.2016
Vlnoplocha,  festival    progresívneho  divadla ,  Banská  Štiavnica,         16.- 19.6.2016
8. medzinárodný  festival  bábkových škôl  Bialystok , Poľsko,21.-25.62016
Bábkarská Bystrica Tour  2016,Banská  Bystrica   30.9.- 4.10.2016
38. Dni  bábkového  divadla,Mistelbach, Rakúsko, 21.- 26.10.2016

https://www.youtube.com/watch?v=oNUqS29zK80

 

Akademický  rok 2014 /2015

ZAČNITE S VYSŤAHOVANÍM

Autorský site  specific projekt  študentov  KBT VŠMU,Ateliéru fyzického divadla JAMU v Brne a Konzervatória J.L.Bellu v Banskej Bystrici,  venovaný  70.  výročiu  SNP,  ktorý  vznikol  v spolupráci  s Divadlom  na rázcestí  v Banskej  Bystrici pre Medzinárodný divadelný  festival  Bábkarská  Bystrica – dvojitý impulz .

Premiéra:  26.9.2014 Kaštieľ  Radvanských  Banská  Bystrica :https://www.youtube.com/watch?v=1qPs2-7wymY

Začnite s vysťahovaním

Performeri: Mária Bačová, Juraj  Bako, Alica  Bukovčanová, Juliana Dubovská , Mária Guldanová, Lucia  Hívešová, Miriam  Horňáková, Katarína Horváthová, Klára Jediná, Viktória Jenčková,Júlia Jurinová, Mária Knoppová, Ema  Kristofová, Lenka  Libjaková, Ivana Macková, Jakub Malota, Lea Matalíková,   Róbert  Máťuš,  Jazmína  Piktorová, Katya Plechková,Ľubka Pradidová,Timea Rošková, Marie Svobodová, Barbora Šoganová, Nina Tarasovičová, Lucia Žitnayová

Dramaturgia, výtvarný  koncept: Markéta Plachá                                                             Dramaturgia,  réžia:  Katarína Aulitisová