Vedúca katedry:    prof. Ida Hledíková, PhD.
                              tel.: 00421 (0)59 30 35 06
                              hledikova@vsmu.sk

Tajomník katedry: Mgr. art. Peter Tilajčík
                             tel.: 00421 (0)2 59 30 35 05
                             katedrakbt@gmail.com

Študijný poradca: doc. PhDr. Helena Čertíková
                             certikova@vsmu.sk

Katedra  bábkarskej tvorby DF VŠMU
Zochova 1
813 01 Bratislava