STAY  Dňa 13. XI. 2017 sa v rámci semestrálnych prác KBT uskutočnila medzinárodná premiéra scénickej adaptácie na motívy románu Lindsay Eagar Hour of the Bees s názvom Stay. Magisterský projekt realizoval tím Paula Belická, režisérka, Juliana Dubovská, scéna, figúry a kostýmy, Marcel Vén, hudba a tandem manažérok Zuzana Bilská a Michaela Malková. Inscenácia bola realizovaná v anglickom jazyku a hrali ju Raquel Crisóstomo z Univerzity v Evore (Portugalsko) a Luciano Mansur Nahra z Univerzity San Martin (Argentína). Obidvaja študenti študujú na KBT bábkoherectvo v zimnom semestri 2017/2018.      

The international premiere of the semestral work of students of Department of Puppetry in Bratislava was held on November 13th 2017. The scenic adaptation on motifs of novel Hour of the Bees by Lindsay Eagar was realised by Slovak students – directress Paulina Belická, scene, puppet and costume designer Juliana Dubovská, Marcel Vén – music  and performers Raquel Crisostomo (ERASMUS + student) from University in Evora (Portugal) and Luciano Mansur Nahra, student of University San Martin in Buenos Aires, Argentina. Both students are studying puppetry within the winter semester of the academic year 2017/2018.     

Workshop  s  Janni Young 

Dňa 26. X. a 27. X. 2017 sa uskutočnil na KBT workshop na tému vodenie á la Bunraku s režisérkou a scénografkou, bábkarkou Janni Young z Južnej Afriky, ktorá bola dlhoročnou členkou divadla Hand Spring Company. Workshop bol spoločnou akciou Katedry bábkarskej tvorby a Rakúskeho centra UNIMA. Zúčastnili sa ho študenti KBT a rakúski účastníci.   

On October 26th and 27th 2017 there was an international workshop with directress from South Africa Janni Young on manipulation á la Bunraku. The workshop was a joint event of the Department of Puppetry in Bratislava and Austrian UNIMA Centre.

Študenti KBT na otvorení Weltmusea vo Viedni 

Dňa 25.10. sa vo Viedni uskutočnilo slávnostne otvorenie Weltmusea za účasti prezidenta Rakúska Alexandra Van der Bellena.  Umelci  z Austrálie, Mongolska, Indie, Iránu, Južnej Afriky, Zimbabwe, Bosny a Hercegoviny, Rakúska, Švajčiarska a Mexika, pricestovali do Rakúska kvôli tejto múzejnej  udalosti roka a spoločne vytvorili fascinujúce predstavenie. Medzi hudobnými a tanečnými výstupmi z  celého sveta bolo aj  divadlená ukážka umelcov z Južnej Afriky a študentov Katedry bábkarskej tvorby  pod vedením Janni Young z Južnej Afriky.  Slávnostný ceremoniál, ktorý sa odohral na námestí pred múzeom videlo viac ako 7500 divákov.

           

 

IMG_4229

Spoločný workshop slovenských a nórskych študentov na hrade Modrý  kameň

18.-24.1.2017  sa študenti  bábkarskej  tvorby  a  bábkarskej dramaturgie a réžie  zúčastnili  spoločného   workshopu nórskych  a slovenských  študentov pod vedením  nórskej choreografky a herečky Hilde Veroniky Høie.

http://www.snm.sk/?muzeum-babkarskych-kultur-a-hraciek-podujatia&clanok=babkarsky-workshop-je-uspesne-za-nami