Pedagógovia a vedeckí pracovníci:

prof. PhDr. Božena Čahojová, PhD.

Mgr. Dáša Čiripová, PhD.

Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD. (profil)

doc. PhDr. Nadežda Lindovská, PhD.

Mgr. art. Karol Mišovic, PhD.

doc. Zdenka Pašuthová, ArtD. (profil)

prof. PhDr. Soňa Šimková, CSc.

prof. PhDr. Jana Wild, PhD. (profil)

 

Doktorandi (interní):

Mgr. art. Martina Mašlárová

Mgr. art. Nora Nagyová

Mgr. art. Denis Farkaš

Mgr. art. Katarína Cvečková