Lívia Valábeková Dekanát/ Sekretariát dekana/ referentka vabekova@vsmu.sk, df@vsmu.sk 02 5930 3516
X