Adriana Dvořáková Dekanát/ študijné oddelenie/ študijná referentka dvorakova@vsmu.sk 02 5930 3524
Iveta Veselovská Dekanát/ študijné oddelenie/ študijná referentka veselovska@vsmu.sk 02 5930 3524
X