Božena Lackovičová Divadlo Lab/ vedúca divadla lackovicova@vsmu.sk 02 5930 3501
X