doc. Mgr. art. Barbora Krajč Zamišková ArtD. Katedra bábkarskej tvorby/ docentka zamiskova@vsmu.sk 02 5930 3539
doc. PhDr. Helena Čertíková . Katedra bábkarskej tvorby/ docentka certikova@vsmu.sk 02 5930 3505
X