Ing. arch. Markéta Plachá Katedra bábkarskej tvorby/ odborná asistentka marketaplacha@gmail.com 02 5930 3505
MgA. Katarína Aulitisová Katedra bábkarskej tvorby/ odborná asistentka divadlopiki@gmail.com 02 5930 3505
Mgr. Eva Farkašová Katedra bábkarskej tvorby/ odborná asistentka 02 5930 3505
Mgr. art. Mária Kecskésová Katedra bábkarskej tvorby/ odborná asistentka kecskesova@vsmu.sk 02 5930 3505
Mgr. art. Janka Rychlá Katedra bábkarskej tvorby/ odborná asistentka rychla.janka@gmail.com   02 5930 3505
Mgr. art. Ivana Macková ArtD. Katedra bábkarskej tvorby/ odborná asistentka ivaamackova@gmail.com. 02 5930 3505
MgA. Marica Mikulová Katedra bábkarskej tvorby/ odborná asistentka mikulova@vsmu.sk 02 5930 3505
Mgr. art. Zoja Zupková Katedra bábkarskej tvorby/ odborná asistentka zupkova@vsmu.sk 02 5930 3505
X