doc. PhDr. Jozef Mokoš Katedra bábkarskej tvorby/ vedecký pracovník 02 5930 3505
X