prof. Mgr. Ida Hledíková PhD. Katedra bábkarskej tvorby/ vedúca katedry hledikova@vsmu.sk 02 5930 3506
X