Mgr. art. Denis Farkaš Katedra divadelného manažmentu/ interný doktorand farkas@vsmu.sk 02 5930 3503
X