Mgr. art. Zuzana Stranovská ArtD. Katedra divadelného manažmentu/ odborná asistentka / tajomníčka katedry stranovska@vsmu.sk 02 5930 3503
X