Ing. Zuzana Joniaková PhD. Katedra divadelného manažmentu/ odborná asistentka joniakova@vsmu.sk
Mgr. Zuzana Mrvová PhD. Katedra divadelného manažmentu/ odborná asistentka mrvova@vsmu.sk 02 5930 3510
Mgr. art. Jana Javorská ArtD. Katedra divadelného manažmentu/ odborná asistentka javorska@vsmu.sk 02 5930 3510
X