Mgr. art. Dáša Čiripová Katedra divadelných štúdií/ odborná asistentka 02 5930 3550
PhDr. Soňa Šimková PhD. Katedra divadelných štúdií/ odborná asistentka simkova@vsmu.sk 02 5930 3596
X