prof. prof. PhDr. Božena Čahojová PhD. Katedra divadelných štúdií/ profesorka cahojova@vsmu.sk 02 5930 3540
prof. prof. PhDr. Jana Wild PhD. Katedra divadelných štúdií/ profesorka wild@vsmu.sk 02 5930 3596
X