Mgr. art. Vladislava Fekete ArtD. Katedra divadelných štúdií/ vedecká pracovníčka vladislavafekete.vsmu@gmail.com 02 5930 3550
Mgr. art. Karol Mišovic PhD. Katedra divadelných štúdií/ vedecká pracovníčka misovic.vsmu@gmail.com 02 5930 3550
X