Ing. Adriena Bučková Bartošová ArtD. Katedra Herectva/ odborná asistentka adrienkab@gmail.com
Mgr. art. Alexandra Záborská ArtD. Katedra Herectva/ odborná asistentka zaborska@vsmu.sk
Mgr. art. Katarína Šafaříková ArtD. Katedra Herectva/ odborná asistentka
Mgr. art. Ľudmila Machatsová Katedra Herectva/ odborná asistentka
doc. Mgr. Elena Lindtnerová Katedra Herectva/ odborná asistentka
prof. Mgr. Emília Vášáryová Katedra Herectva/ odborná asistentka
Mgr. art. Táňa Pauhofová Katedra Herectva/ odborná asistentka tania_pauhof@yahoo.com
X