Mgr. art. Michal Režný ArtD. Katedra Herectva/ odborný asistent/ tajomník katedry michal.vsmu@gmail.com 02 5930 3521
X