Mgr. Miroslav Dacho ArtD. Katedra réžie a dramaturgie/ odborný asistent/ tajomník katedry dacho@vsmu.sk 02 5930 3598
X