doc. akad. mal. Milan Rašla Katedra scénografie/ odborný asistent/ tajomník rasla@vsmu.sk 02 5930 3554
X