prof. Mgr. Peter Čanecký Katedra scénografie/ vedúci katedry canecky@vsmu.sk 02 5930 3555
X