Kontakt
Meno a Priezvisko Pracovisko/Funkcia E-mail Telefónne číslo
Vrátnik Vrátnica 02 5930 3500
Mgr. art. Marián Amsler ArtD. Katedra réžie a dramaturgie/ odborný asistent amsler@vsmu.sk
MgA. Katarína Aulitisová Katedra bábkarskej tvorby/ odborná asistentka divadlopiki@gmail.com 02 5930 3505
Mgr. art. Rastislav Ballek ArtD. Katedra réžie a dramaturgie/ odborný asistent rastislav.ballek@gmail.com
doc. Mgr. Štefan Bučko Katedra Herectva/ docent bucko@vsmu.sk
Ing. Adriena Bučková Bartošová ArtD. Katedra Herectva/ odborná asistentka adrienkab@gmail.com
prof. prof. PhDr. Božena Čahojová PhD. Katedra divadelných štúdií/ profesorka cahojova@vsmu.sk 02 5930 3540
Michal Čamaj Divadlo Lab/ zvukár 02 59303 504
prof. Mgr. Peter Čanecký Katedra scénografie/ vedúci katedry canecky@vsmu.sk 02 5930 3555
doc. PhDr. Helena Čertíková . Katedra bábkarskej tvorby/ docentka certikova@vsmu.sk 02 5930 3505
prof. Mgr. Jozef Ciller Katedra scénografie/ odborný asistent ciller@vsmu.sk 02 5930 3555
Mgr. art. Dáša Čiripová Katedra divadelných štúdií/ odborná asistentka 02 5930 3550
MgA. Peter Čisárik Katedra bábkarskej tvorby/ odborný asistent cisarik@vsmu.sk 02 5930 3505
Mgr. Miroslav Dacho ArtD. Katedra réžie a dramaturgie/ odborný asistent/ tajomník katedry dacho@vsmu.sk 02 5930 3598
Mgr. art. Martin Dúbravay Katedra bábkarskej tvorby/ odbornný asistent dubravay@me.com 02 5930 3505
Adriana Dvořáková Dekanát/ študijné oddelenie/ študijná referentka dvorakova@vsmu.sk 02 5930 3524
Mgr. art. Denis Farkaš Katedra divadelného manažmentu/ interný doktorand farkas@vsmu.sk 02 5930 3503
Mgr. Eva Farkašová Katedra bábkarskej tvorby/ odborná asistentka 02 5930 3505
Mgr. art. Vladislava Fekete ArtD. Katedra divadelných štúdií/ vedecká pracovníčka vladislavafekete.vsmu@gmail.com 02 5930 3550
doc. Ing. Viliam Gruska Katedra scénografie/ vedecký pracovník
Martin Hegedũs Divadlo Lab/ osvetlovač 02 59303 504
prof. Mgr. Ida Hledíková PhD. Katedra bábkarskej tvorby/ vedúca katedry hledikova@vsmu.sk 02 5930 3506
Ivan Hrúz Divadlo Lab/ javiskový technik 02 59303 531
Igor Iliť Divadlo Lab/ osvetlovač
Mgr. art. Jana Javorská ArtD. Katedra divadelného manažmentu/ odborná asistentka javorska@vsmu.sk 02 5930 3510
Ing. Zuzana Joniaková PhD. Katedra divadelného manažmentu/ odborná asistentka joniakova@vsmu.sk
Mgr. art. Mária Kecskésová Katedra bábkarskej tvorby/ odborná asistentka kecskesova@vsmu.sk 02 5930 3505
doc. Mgr. art. Ján Kocman Katedra scénografie/ docent jankocman@vsmu.sk 02 5930 3549
Mgr. art. Ľuboš Kostelný Katedra Herectva/ odborný asistent lubos.kostelny@gmail.com
doc. Mgr. art. Barbora Krajč Zamišková ArtD. Katedra bábkarskej tvorby/ docentka zamiskova@vsmu.sk 02 5930 3539
Božena Lackovičová Divadlo Lab/ vedúca divadla lackovicova@vsmu.sk 02 5930 3501
doc. Mgr. art. Juraj Letenay Katedra Herectva/ dekan letenay@vsmu.sk
doc. doc. PhDr. Nadežda Lindovská PhD. Katedra divadelných štúdií/ docentka lindovska@vsmu.sk 02 5930 3540
doc. Mgr. Elena Lindtnerová Katedra Herectva/ odborná asistentka
Mgr. art. Ivica Liszkayová PhD. Katedra bábkarskej tvorby/ vedecká pracovníčka liszkayova@vsmu.sk 02 5930 3505
Ing.arch. Mgr. art. Michal Lošonský, ArtD. Katedra scénografie/ odborný asistent 02 5930 3556
Mgr. art. Ľudmila Machatsová Katedra Herectva/ odborná asistentka
Mgr. art. Ivana Macková ArtD. Katedra bábkarskej tvorby/ odborná asistentka ivaamackova@gmail.com. 02 5930 3505
Mgr. art. Marek Majeský ArtD. Katedra Herectva/ odborný asistent majesky@vsmu.sk
Mgr. art. Daniel Majling ArtD. Katedra réžie a dramaturgie/ odborný asistent
Mgr. art. Peter Mikulík Katedra Herectva/ odborný asistent mikulik@vsmu.sk
MgA. Marica Mikulová Katedra bábkarskej tvorby/ odborná asistentka mikulova@vsmu.sk 02 5930 3505
Mgr. art. Karol Mišovic PhD. Katedra divadelných štúdií/ vedecká pracovníčka misovic.vsmu@gmail.com 02 5930 3550
doc. PhDr. Jozef Mokoš Katedra bábkarskej tvorby/ vedecký pracovník 02 5930 3505
Mgr. Zuzana Mrvová PhD. Katedra divadelného manažmentu/ odborná asistentka mrvova@vsmu.sk 02 5930 3510
prof. Mgr. art. Juraj Nvota Katedra réžie a dramaturgie/ profesor jurajnvota@gmail.com
Mgr.art. Martin Ondriska ArtD. Katedra réžie a dramaturgie/ odborný asistent martin.ondriska2@gmail.com
Daniel Ornyi Divadlo Lab/ osvetlovač 02 59303 531
Ing. Blanka Páleníková Dekanát/ tajomníčka fakulty palenikova@vsmu.sk 02 59303 545
doc. Mgr. art. Peter Palik ArtD. Katedra bábkarskej tvorby/ docent palik@vsmu.sk 02 5930 3505
doc. doc. Mgr. art. Zdenka Pašuthová ArtD. Katedra divadelných štúdií/ poverená vedením katedry pasuthova@vsmu.sk 02 5930 3539
Mgr. art. Táňa Pauhofová Katedra Herectva/ odborná asistentka tania_pauhof@yahoo.com
prof. Mgr. art. Peter Pavlac Katedra réžie a dramaturgie/ profesor pavlac@vsmu.sk 02 5930 3598
Ing. arch. Markéta Plachá Katedra bábkarskej tvorby/ odborná asistentka marketaplacha@gmail.com 02 5930 3505
prof. Mgr. art. Roman Polák Katedra réžie a dramaturgie/ profesor / vedúci katedry polak@vsmu.sk
Ing. arch. Mgr. art. Ján Ptačin, ArtD. Katedra scénografie/ odborný asistent jan@ptacin.com 02 5930 3556
doc. akad. mal. Milan Rašla Katedra scénografie/ odborný asistent/ tajomník rasla@vsmu.sk 02 5930 3554
Mgr. art. Michal Režný ArtD. Katedra Herectva/ odborný asistent/ tajomník katedry michal.vsmu@gmail.com 02 5930 3521
Mgr. art. Janka Rychlá Katedra bábkarskej tvorby/ odborná asistentka rychla.janka@gmail.com   02 5930 3505
Mgr. art. Katarína Šafaříková ArtD. Katedra Herectva/ odborná asistentka
Mgr. Kristian Seidman Katedra Herectva/ odborný asistent seidmann@vsmu.sk
PhDr. Soňa Šimková PhD. Katedra divadelných štúdií/ odborná asistentka simkova@vsmu.sk 02 5930 3596
Mgr. art. Peter Šimun Katedra Herectva/ odborný asistent simun@vsmu.sk
Mgr. art. Zuzana Stranovská ArtD. Katedra divadelného manažmentu/ odborná asistentka / tajomníčka katedry stranovska@vsmu.sk 02 5930 3503
doc. Mgr. Art. Ján Štrbák Katedra réžie a dramaturgie/ docent strbak@vsmu.sk 02 5930 3598
Mgr. art. Robert Šuchta Katedra bábkarskej tvorby/ odborný asistent gejza@me.com 02 5930 3505
PhDr. Tomáš Surý ArtD. Katedra scénografie/ odborný asistent sury@vsmu.sk 02 5930 3556
Mgr.art. Peter Tilajčík Katedra bábkarskej tvorby/ tajomník katedry katedrakbt@gmail.com 02 5930 3505
prof. Mgr. art. Ingrid Timková Katedra Herectva/ profesorka
prof. Mgr. Ján Uličiansky Katedra bábkarskej tvorby/ profesor uliciansky@vsmu.sk 02 5930 3526
prof. Mgr. Ľubomír Vajdička Katedra réžie a dramaturgie/ odborný asistent vajdicka@vsmu.sk 02 5930 3598
Mgr. art. Michal Vajdička Katedra Herectva/ vedúci katedry mvajdicka@vsmu.sk 02 5930 3521
Lívia Valábeková Dekanát/ Sekretariát dekana/ referentka vabekova@vsmu.sk, df@vsmu.sk 02 5930 3516
Ľudmila Valná Divadlo Lab/ kostymérka 02 59303 502
prof. Mgr. Emília Vášáryová Katedra Herectva/ odborná asistentka
Iveta Veselovská Dekanát/ študijné oddelenie/ študijná referentka veselovska@vsmu.sk 02 5930 3524
doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová Katedra divadelného manažmentu/ vedúca katedry waradzinova@vsmu.sk 02 5930 3503
prof. prof. PhDr. Jana Wild PhD. Katedra divadelných štúdií/ profesorka wild@vsmu.sk 02 5930 3596
Mgr. art. Alexandra Záborská ArtD. Katedra Herectva/ odborná asistentka zaborska@vsmu.sk
Mgr. art. Zoja Zupková Katedra bábkarskej tvorby/ odborná asistentka zupkova@vsmu.sk 02 5930 3505