Výsledky prijímacích skúšok

Dekan DF VŠMU na návrh prijímacích komisií a na základe výsledkov prijímacích skúšok prijíma na štúdium v akademickom roku 2018/2019 týchto uchádzačov:

  • v odbore 2.1.19 dejiny a teória divadelného umenia, študijný program divadelné štúdiá v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.)

Prijatí uchádzači (dosiahli min. 20 bodov, t. j. úspešnosť nad 80%):

por. číslo

(umiestnenie)

číslo uchádzača body

(z 26)

úspešnosť

(v %)

1 430 26,00 100,00
2 435 26,00 100,00
3 438 26,00 100,00
4 431 25,89 99,58
5 432 25,89 99,58
6 437 25,84 99,38
7 414 25,78 99,15
8 416 25,50 98,08
9 415 25,38 97,60
10 424 25,42 97,77
11 436 24,75 95,19
12 433 24,50 94,23
13 419 23,81 91,58
14 423 22,17 85,27
15 421 22,09 84,96
16 418 21,75 83,65
17 439 21,00 80,77

 

Neprijatí uchádzači (nedosiahli 20 bodov, t. j. menej ako 80% úspešnosť):

por. číslo

(umiestnenie)

číslo uchádzača body

(z 26)

úspešnosť

(v %)

18 429 19,89 76,50
19 420 19,17 73,73
20 425 19,34 74,38
21 426 19,56 75,23
22 417 17,73 68,19
23 412 17,25 66,35
24 413 17,09 65,73
25 422 16,34 62,85
26 434 15,75 60,58

 

Neprijatí uchádzači (nesplnili formálne náležitosti pri podaní prihlášky):

por. číslo číslo uchádzača  
27 427
28 428

 


 

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program divadelný manažment v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.)

 

Číslo uchádzača:        Počet bodov:

DF6KDM                     523,83

DF14KDM                   493,17

DF4KDM                     487,00

DF7KDM                     478,54

DF3KDM                     468,33

DF1KDM                      461,42

DF18KDM                    459,17

DF15KDM                    424,50

DF17KDM                    421,33

DF13KDM                    421,04

DF16KDM                    406,17

DF12KDM                    402,21

 

Bodový limit nesplnili uchádzači:

 

Číslo uchádzača:        Počet bodov:

DF8KDM                     374,83

DF11KDM                    363,42

DF10KDM                   330,17

DF5KDM                      312,58

 

Stanovený bodový limit pre prijatie – 400 bodov


 

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program bábkarská tvorba v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.)

Modul: Bábkoherectvo

Číslo uchádzača:        Počet bodov:

92                               137

89                               120

87                               120

108                             118

88                               116

104                             116

102                             115

84                               110

106                             105

 

Modul: Bábkarská réžia a dramaturgia

Číslo uchádzača:        Počet bodov:

179                             125

181                             123

182                             115

180                             102

 

Modul: Bábkarská scénografia a technológia

Číslo uchádzača:         Počet bodov:

72                               132

71                               103


 

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program divadelná réžia v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.)

číslo uchádzača                               počet bodov

DR10                                                 3610,6

 

DR1                                                   3412

 

DR4                                                   3166,74

 

DR7                                                   2638,18


 

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program divadelná dramaturgia a dramatická tvorba v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.)

číslo uchádzača                                počet bodov

DDDT13                                            3354,91

 

DDDT10                                            3015

 

DDDT1                                              3012,29

 

DDDT7                                              2980,32

 

DDDT8                                              2971,3

 

DDDT5                                              2862

 

DDDT12                                            2704,84


  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program herectvo v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.)

číslo uchádzača                           počet bodov

130 59
141 58
27 58
103 56
70 56
7 56
43 55
169 55
38 54
80 53
68 53
87 53
15 52
52 51
49 51

 

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program divadelná scénografia v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.)

číslo uchádzača                                              počet bodov

100                                                                 638

99                                                                   581

108                                                                 541

104                                                                 531

101                                                                 505

105                                                                 489