Dekan DF VŠMU na návrh prijímacej komisie Katedry divadelných štúdií a na základe výsledkov prijímacích skúšok prijíma na štúdium v akademickom roku 2017/2018 týchto uchádzačov:

  • v odbore 2.1.19 Dejiny a teória divadelného umenia, študijný program Divadelné štúdiá v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.)

číslo uchádzača                                              počet bodov

64                                                       2122

66                                                       1998

70                                                       1963

68                                                       1823

67                                                       1726

69                                                       1618

63                                                       1516

65                                                       1501

 

V Bratislave dňa 30. 06. 2017                                   doc. Juraj Letenay, dekan DF VŠMU


 

Dekan DF VŠMU na návrh prijímacej komisie Katedry réžie a dramaturgie a na základe výsledkov prijímacích skúšok prijíma na štúdium v akademickom roku 2017/2018 týchto uchádzačov:

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program divadelná dramaturgia a dramatická tvorba v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.)

číslo uchádzača                                  počet bodov

DDDT33                                            3601,16

DDDT35                                            3317,83

DDDT24                                            3268,83

DDDT25                                            2795,53

V Bratislave dňa 03. 05. 2017                      doc. Juraj Letenay,dekan DF VŠMU


Dekan DF VŠMU na návrh prijímacej komisie Katedry réžie a dramaturgie a na základe výsledkov prijímacích skúšok prijíma na štúdium v akademickom roku 2017/2018 týchto uchádzačov:

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program divadelná réžia v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.)

číslo uchádzača                              počet bodov

DR12                                                 3743

DR13                                                 3617,66

DR9                                                   3019

V Bratislave dňa 03. 05. 2017                      doc. Juraj Letenay,dekan DF VŠMU


 

Dekan DF VŠMU na návrh prijímacej komisie Katedry herectva a na základe výsledkov prijímacích skúšok prijíma na štúdium v akademickom roku 2017/2018 týchto uchádzačov:

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program herectvo v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.)

číslo uchádzača                           počet bodov

137 58
80 58
167 56
40 55
41 53
94 53
198 53
13 52
37 52
52 51
140 51
55 51
42 51

V Bratislave dňa 21. 02. 2017                      doc. Juraj Letenay,dekan DF VŠMU


Dekan DF VŠMU na návrh prijímacej komisie Katedry bábkarskej tvorby a na základe výsledkov prijímacích skúšok prijíma na štúdium v akademickom roku 2017/2018 týchto uchádzačov:

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program bábkarská tvorba v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.)

Modul: Bábkoherectvo

Číslo uchádzača:        Počet bodov:

53                                91

39                                88

49                                87

42                                83

35                                81

43                                68

58                                65

57                                64

47                                59

Modul: Bábkarská réžia a dramaturgia

Číslo uchádzača:        Počet bodov:

2                                  92

Modul: Bábkarská scénografia a technológia

Číslo uchádzača:         Počet bodov:

95                                91

94                                85

92                                84

91                                76

V Bratislave, dňa 22.  3. 2017                                 doc. Juraj Letenay, dekan DF VŠMU


Dekan DF VŠMU na návrh prijímacej komisie Katedry scénografie a na základe výsledkov prijímacích skúšok prijíma na štúdium v akademickom roku 2017/2018 týchto uchádzačov:

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program divadelná scénografia v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.)

Číslo uchádzača:                  Počet bodov:

7                                            885

6                                            716

12                                          655

11                                           654

9                                            416

V Bratislave dňa 27. 3. 2017                                     doc. Juraj Letenay, dekan DF VŠMU


Dekan DF VŠMU na návrh prijímacej komisie Katedry divadelného manažmentu a na základe výsledkov prijímacích skúšok prijíma na štúdium v akademickom roku 2017/2018 týchto uchádzačov:

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program divadelný manažment v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.)
Poradie: Body spolu: Kód
1 571,00 DF3KDM
2 537,33 DF12KDM
3 527,33 DF2KDM
4 526,67 DF10KDM
5 509,33 DF1KDM
6 473,17 DF11KDM
7 435,00 DF9KDM
8 400,83 DF5KDM

 

V Bratislave, dňa 6. 04. 2017                              doc. Juraj Letenay, dekan DF VŠMU


Výsledky I. kola prijímacieho konania na študijný program divadelná réžia

Do druhého kola postupujú:

Kód                   Dosiahnutý počet bodov

  DR13                 1729

DR6                   1610,2

DR7                    1468

DR12                   1441

DR2                   1401,7

DR14                 1389,8

DR3                  1382,8

DR1                   1337,2

DR9                  1236

DR10                1202,3


Výsledky I. kola prijímacieho konania na študijný program divadelná dramaturgia a dramatická tvorba

Do druhého kola postupujú:

Kód                       Dosiahnutý počet bodov

DDDT33                 1729

DDDT35                1533,5

DDDT30                1468

DDDT24                  1363,5

DDDT29                 1096,3

DDDT32                 1012,3

DDDT25                  1011,2