Výsledky prvého kola prijímacích skúšok

Dekan DF VŠMU na návrh prijímacej komisie Katedry réžie a dramaturgie a na základe výsledkov prijímacích skúšok oznamuje, že do druhého kola prijímacích skúšok postupujú títo uchádzači:

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program divadelná réžia v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.)

 číslo uchádzača                      počet bodov

DR 10/18                                1583,3

DR 1/18                                  1498,7

DR 8/18                                  1399,5

DR 4/18                                  1350,3

DR 12/18                                1301,1

DR 7/18                                  1215,4

DR 11/18                                1066

DR 5/18                                  1050

——————————————————————————————————————————————————————————————————————-

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program divadelná dramaturgia a dramatická tvorba v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.)

 číslo uchádzača                      počet bodov

DDDT 19/18                          1472,1

DDDT 13/18                          1443,8

DDDT 10/18                          1278,8

DDDT 1/18                            1257,4

DDDT 8/18                            1245,3

DDDT 12/18                          1215,4

DDDT 17/18                          1197,7

DDDT 7/18                            1144,1

DDDT 18/18                          1053

DDDT 4/18                            1050

DDDT 5/18                            1043,6