HERECTVO


DIVADELNÁ RÉŽIA A DIVADELNÁ DRAMATURGIA A DRAMATICKÁ TVORBA


DIVADELNÝ MANAŽMENT


BÁBKARSKA TVORBA – letný semester


DIVADELNÁ SCÉNOGRAFIA


DIVADELNÉ ŠTÚDIÁ

bakalársky stupeň

1. ročník

2. ročník

3. ročník

povinne voliteľné a výberové predmety

magisterský stupeň

1. ročník

2. ročník

povinne voliteľné a výberové predmety


ŠTUDIJNÉ PROGRAMY DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA


DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM