Akademický rok 2017/2018:

HERECTVO – zimný semester

DIVADELNÉ ŠTÚDIÁ

DIVADELNÝ MANAŽMENT – zimný semester

DIVADELNÁ RÉŽIA, DIVADELNÁ DRAMATURGIA A DRAMATICKÁ TVORBA

BÁBKARSKÁ TVORBA – zimný semester

DIVADELNÁ SCÉNOGRAFIA

DOKTORANDI

DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM

VSMU_VYBEROVE PREDMETY 17 – 18_MGR

VSMU_VYBEROVE PREDMETY 17 – 18_BC