Dejiny divadla, Dejiny slovenského divadla – H, DM

Dejiny divadla, Dejiny svetového divadla – H, BT (Bh+Brd), DM

Dejiny réžie – DR

Dejiny slovenského a českého divadla – DR, DDDT, DŠ

Dejiny svetového divadla – DR, DDDT, DŠ

Dejiny umenia – BT Bst, Kolokviálna skúška, Dejiny umenia – DS

Kolokviálna skúška, Hmotná kultúra – DS

Teória divadla a drámy – DDDT

Kolokviálna skúška z bábkarskej tvorby – Bt (Bh, Brd, Bst)

Teória divadla a drámy, Herecké metódy a techniky – DŠ

Teória divadla a drámy, Teória drámy – DŠ

Ekonómia a manažment – DM