Dejiny divadla, Dejiny slovenského divadla – H, DM

Dejiny divadla, Dejiny svetového divadla – H, BT(Bh+Brd), DM

Povinná literatúra – H, DM, BT(Bh+Brd)

Ekonómia a manažment – DM

Dejiny umenia – BT(Bst)

Kolokviálna skúška z bábkarskej tvorby – BT (Bh, Brd, Bst)

Teória divadla a drámy – DDDT

Dejiny réžie – DR

Dejiny svetového divadla – DR, DDDT, DŠ

Dejiny slovenského a českého divadla – DR, DDDT, DŠ

Teória divadla a drámy, Teória drámy – DŠ

Teória divadla a drámy, Herecké metódy a techniky – DŠ

Kolokviálna skúška: Dejiny umeniaHmotná kultúra – DS + obsah otázok Dejiny výtvarného umenia