Dejiny a teória scénografie – DS

Kolokviálna skúška, Teória hereckej tvorby – H

Kolokviálna skúška – DŠ

Kolokviálna skúška, Teória divadla a drámy – H

Kolokviálna skúška, Bábkarská tvorba – BT (Bh, Brd, Bst)

Kolokviálna skúška, Strategické a finančné riadenie v kultúre – DM

Kolokviálna skúška, Manažment a marketing umenia – DM