Dekan DF VŠMU na návrh prijímacích komisií Katedry scénografie a na základe výsledkov prijímacích skúšok prijíma na štúdium v akademickom roku 2017 / 2018 týchto uchádzačov:

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program Divadelná dramaturgia a dramatická tvorba v druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr. art.)

číslo uchádzača            počet bodov

75                                153,83

77                                135,59

79                                132


  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program Divadelná réžia v druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr. art.)

číslo uchádzača                počet bodov

78                                           160

74                                           154,74

76                                           146,1


  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program Herectvo v druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr. art.)

číslo uchádzača                           počet bodov

MH07                                                 140

MH13                                                 138

MH04                                                 136

MH09                                                 136

MH02                                                 134

MH08                                                 130

MH06                                                 125

MH14                                                 124

MH16                                                 124

MH12                                                 122

MH01                                                 120

MH10                                                 120

MH17                                                 118

MH03                                                 110

MH15                                                 108


  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program Divadelný manažment v druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.art.)
číslo uchádzača počet bodov
DF1KDM 305
DF2KDM 260
DF5KDM 250
DF6KDM 235
DF4KDM 230
    ———————————————————————————————————————————————————–
  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program Bábkarská tvorba v druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr. art.)

Modul: Bábkoherectvo

Číslo uchádzača:        Počet bodov:

8                                             44

3                                             43

10                                           38

6                                             36

4                                             32

7                                             29

 

Modul: Bábkarská scénografia a technológia

Číslo uchádzača:         Počet bodov:

1                                             48


 

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program Divadelná scénografia v druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr. art.)

číslo uchádzača                  počet bodov

5 12
7 11
1 10
4 10
6 10
2 8
3 7

  • v odbore 2.1.19 Dejiny a teória divadelného umenia, študijný program Divadelné štúdiá v druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.)

číslo uchádzača                  počet bodov

02 400
01 350
03 310
04 300