Výsledky prijímacích pohovorov

Dekan DF VŠMU na návrh prijímacej komisie a na základe výsledkov prijímacích skúšok prijíma na štúdium v akademickom roku 2018/2019 týchto uchádzačov:

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program Bábkarská tvorba v druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr. art.)

Modul: Bábkoherectvo

Číslo uchádzača:        Počet bodov:

            8                      29

            16                    28

            17                    27

            18                    27

            12                    26

            14                    26

            19                    26

            20                    26

            7                      25

            9                      25

            10                    25

            11                    25

 

Modul: Bábkarská scénografia

Číslo uchádzača:         Počet bodov:

            4                      28

            3                      25

            5                      25

            6                      25

 

Bodový limit nesplnili uchádzači:

Číslo uchádzača:         Počet bodov:

            1                      20

            13                    20

            15                    20

            2                      12

Stanovený bodový limit pre prijatie bol 30 bodov.


 

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program Divadelná réžia v druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr. art.)

 číslo uchádzača                  počet bodov

DR02                                         141,81

 

Bodový limit nesplnil uchádzač:

číslo uchádzača                  počet bodov

DR01                                         64,77

 

Stanovený bodový limit pre prijatie bol 100 bodov.


 

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program Divadelná dramaturgia a dramatická tvorba v druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr. art.)

 číslo uchádzača                    počet bodov

DDDT05                                     159,6

DDDT08                                    159,6

DDDT01                                    148,99

DDDT06                                   144,84

DDDT03                                   142,32

 

Bodový limit nesplnili uchádzači:

číslo uchádzača                    počet bodov

DDDT02                                    95,85

DDDT04                                    93,27

DDDT07                                    83,29

 

Stanovený bodový limit pre prijatie bol 100 bodov.


 

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program Divadelný manažment v druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr. art.)
Číslo uchádzača Počet bodov
1 DF15KDM 395
2 DF13KDM 364
3 DF9KDM* 358
4 DF1KDM 356
5 DF14KDM* 352
6 DF3KDM 304
7 DF2KDM* 290
8 DF4KDM 265
9 DF10KDM 258
10 – 12 DF12KDM* 226
10 – 12 DF7KDM* 226
10 – 12 DF6KDM* 226

 

Bodový limit nesplnili uchádzači:

Číslo uchádzača Počet bodov
13 DF8KDM 212
14 DF5KDM 188

Stanovený  bodový limit pre prijatie – 225bodov .

* Uchádzači DF9KDM, DF14KDM, DF2KDM, DF12KDM, DF7KDM, DF6KDM sú prijatí podmienečne, ich prijatie nadobudne platnosť po kladnom absolvovaní bakalárskych štátnych skúšok.


 

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program Herectvo v druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr. art.)

číslo uchádzača                    počet bodov

MH06                                     136

MH13                                      133

MH11                                       131

MH05                                      125

MH07                                      124

MH16                                       123

MH03                                       119

MH14                                        115

MH09                                        114

MH01                                         112

MH02                                         112

MH04                                         110

MH15                                          109

MH10                                          106

MH08                                          100

MH12                                          100


 

  • v odbore 2.1.19 Dejiny a teória divadelného umenia, študijný program Divadelné štúdiá v druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.)

číslo uchádzača                    počet bodov (dosiahli min. 300 bodov z 500)

1                                              485

5                                              483

4                                              418

2                                              387

3                                              358

7                                              328

 


 

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program Divadelná scénografia v druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr. art.)

číslo uchádzača                 počet bodov

1                                            10

2                                            9