HARMONOGRAM ZÁPISOV PRE BAKALÁRSKE, MAGISTERSKÉ A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Divadelná fakulta VŠMU

Akademický rok 2019/2020– výučba začína 16. septembra 2019 /pondelok/ podľa rozvrhov.

Zápisy študentov DF VŠMU prebiehajú v miestnosti č.322 na Zochovej ul. č.1 /Starý rozhlas, 3.poschodie/

Dňa 04.septembra 2019 /streda/
Študijný program : DIVADELNÉ ŠTÚDIA
I.ročník (Bc.) 8,30 – 10,00 hod.
II.ročník (Bc.) 10,00 – 11,00 hod.
III.ročník (Bc.) 11,00 – 12,00 hod.
I.ročník (Mgr.) 12,00 – 12,30 hod.
II.ročník (Mgr.) 12,30 – 13,00 hod.

Dňa 05.septembra 2019 /štvrtok/
Študijný program : DIVADELNÁ RÉŽIA, DIVADELNÁ DRAMATURGIA A DRAMATICKÁ TVORBA
I.ročník (Bc.) 8,30 – 10,00 hod.
II.ročník (Bc.) 10,00 – 11,00 hod.
III.ročník (Bc.) 11,00 – 11,30 hod.
I.ročník (Mgr.) 11,30 – 12,00 hod.
II.ročník (Mgr.) 12,00 – 12,30 hod.

Dňa 6.septembra 2019 /piatok/
Študijný program : DIVADELNÁ SCÉNOGRAFIA
I.ročník (Bc 9,00 – 10,00 hod
II.ročník (Bc.) 10,00 – 11,00 hod.
III.ročník (Bc.) 11,00 – 11,30 hod.
I.ročník (Mgr.) 12,00 – 12,30 hod.
II.ročník (Mgr.) 12,30 hod.

Dňa 09.septembra 2019 /pondelok/
Študijný program : BÁBKARSKÁ TVORBA, modul : BÁBKOHERECTVO, BÁBKARSKÁ SCÉNOGRAFIA A TECHNOLÓGIA, BÁBKARSKÁ RÉŽIA A DRAMATURGIA
I.ročník (Bc.) 8,30 – 10,00 hod
II.ročník (Bc.) 10,00 – 11,00 hod.
III.ročník (Bc.) 11,00 – 12,00 hod.
I.ročník (Mgr.) 12,00 – 13,00 hod.
II.ročník (Mgr.) 13,00 – 14,00 hod.

Dňa 10.septembra 2019 /utorok/
Študijný program : HERCI
I.ročník (Bc.) 8,30 – 10,00 hod
II.ročník (Bc.) 10,00 – 11,00 hod.
III.ročník (Bc.) 11,00 – 12,00 hod.
I.ročník (Mgr.) 12,00 – 13,00 hod.
II.ročník (Mgr.) 13,00 – 14,00 hod.

Dňa 11. septembra 2019 /streda/
Študijný program : DIVADELNÝ MANAŽMENT
I.ročník (Bc.) 8,30 – 10,00 hod.
II.ročník (Bc.) 10,00 – 11,00 hod.
III.ročník (Bc.) 11,00 – 12,00 hod.
I.ročník (Mgr.) 12,00 – 13,00 hod.
II.ročník (Mgr.) 13,00 – 14,00 hod.

Dňa 12. septembra 2019 /štvrtok/
DOKTORANDI – všetky študijné programy miestnosť č. 304
Všetky ročníky o 09,00 hod. do 12,00 hod.

***Dňa 12.septembra 2019 /štvrtok/
od 09,00 hod. do 12,00 hod. v miestnosti č.322 dekanom DF VŠMU schválené žiadosti študentov DF Bc. a Mgr. štúdia o zmenu termínu zápisu do ročníka !

Všetci študenti 1. Bc. ročníkov nezabudnite na občiansky preukaz a 1 fotografiu /rozmer cca 5 x 6 cm na osobnú zložku/, okrem študentov 1.Bc.ročníka : Herectvo, ktorí fotografiu odovzdali pri prezentácii na prijímacích skúškach.

ŽIADAM všetkých študentov o dodržanie termínu hodiny začiatku zápisu, t.j. ak je začiatok zápisu uvedený napr. o 8,30 hod. musíte sa dostaviť na 8,30 hod. a nie na koniec rozpätia hodín zápisu!
Všetky ostatné informácie dostanete e-mailom v priebehu prázdnin ( ISIC, zapisovanie predmetov do AIS2….)