Zamestnanecká časť

doc. Ján ŠTRBÁK – predseda
prof. Peter ČANECKÝ – podpredseda
prof. PhDr. Božena ČAHOJOVÁ, PhD.
prof. Ida HLEDÍKOVÁ, PhD.
doc. Štefan BUČKO
Mgr. Zuzana MRVOVÁ, PhD.

Mgr. art. Vladislava FEKETE, ArtD.

MgA. Peter ČISÁRIK

Mgr. art. Katarína ŠAFAŘÍKOVÁ, ArtD.

Študentská časť

Filip ŠEBESTA – podpredseda
Jakub URÍČEK
Fanni HOSTOMSKÁ
Michaela DZAMKOVÁ
Martin PUŠKÁR