Zápisnica zo zasadnutia AS DF VŠMU voľba dekana 21. 11. 2018

Zápisnica volebnej komisie o voľbe dekana na zasadnutíAS DF VŠMU  21.11.2018

Koncepcia výkonu dekanskej funkcie

Životopis – doc. Juraj Letenay