Správa o činnosti AS DF VŠMU – 2014-2018

Výročná správa o činnosti AS DF VŠMU za rok 2013

Výročná správa o činnosti AS DF VŠMU za rok 2015

Výročná správa o činnosti AS DF VŠMU za rok 2016

Výročná správa o činnosti AS DF  VŠMU za rok 2017