Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu DF VŠMU 15.5.2019

Zápisnica z voľby zástupcu z radov zamestnancov DF VŠMU do RVŠ 15.5.2019

Zápisnica z elektronického hlasovania Akademického senátu DF VŠMU 1.3.2019

Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu DF VŠMU  10.1.2019

Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu DF VŠMU č. 2 21.11.2018

Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu DF VŠMU voľba dekana 21.11.2018

Zápisnica volebnej komisie o voľbe dekana na zasadnutí AS DF VŠMU  21.11.2018

Zápisnica z elektronického hlasovania Akademického senátu DF VŠMU 11.-13. 6. 2018

Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu DF VŠMU 17.5.2018

Zápisnica zo spoločného zasadnutia AS DF VŠMU 17.5.2018

Správa o činnosti AS DF VŠMU – 2014-2018

Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu DF VŠMU 26. 3. 2018

Zápisnica z elektronického hlasovania Akademického senátu DF VŠMU 14.-15. 12. 2017

Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu DF VŠMU dňa 6. 11. 2017

Zápisnica z výsledkov doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS DF VŠMU 11. 10. 2017

Zápisnica zo zasadnutia AS DF VŠMU zo dňa 24. 4. 2017

Zápisnica z elektronického hlasovania AS DF VŠMU zo 16. – 24. 11. 2016

Zápisnica zo zasadnutia AS DF VŠMU zo dňa 03. 10. 2016

Zápisnica z elektronického hlasovania AS DF VŠMU zo 04. – 05. 05. 2016

Zápisnica zo zasadnutia AS DF VŠMU zo dňa 05. 04. 2016

Zápisnica zo zasadnutia AS DF VŠMU zo dňa 15. 12. 2015

Zápisnica zo zasadnutia AS DF VŠMU zo dňa 26. 11. 2015

Zápisnica z výsledkov doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS DF VŠMU

Zápisnica z výsledkov doplňujúcich volieb do študentskej časti AS DF VŠMU

Zápisnica zo zasadnutia AS DF VŠMU zo dňa 09. 11. 2015

Zápisnica zo zasadnutia AS DF VŠMU zo dňa 09. 06. 2015

Výsledky hlasovania per rollam zo dňa 09. 06. 2015 o voľbe zástupcu DF do RVŠ

Zápisnica z hlasovania AS DF VŠMU zo dňa 20. 05. 2015

Zápisnica zo zasadnutia AS DF VŠMU zo dňa 24. 11. 2014