Sídlo Divadelnej fakulty VŠMU:
Zochova 1, 813 01 Bratislava

Ústredňa: +421 2 59 30 35 11
e-mail: df@vsmu.sk

Dekan:
doc. Juraj Letenay
tel: +421 2 59 30 35 08
e-mail: letenay@vsmu.sk

Sekretariát dekana:
Lívia Valábeková
tel: +421 2 59 30 35 16
e-mail: valabekova@vsmu.sk

Prodekanka pre študijnú činnosť:
doc. Barbora Zamišková, ArtD.
tel: +421 2 59 30 35 49
e-mail: zamiskova@vsmu.sk

Prodekanka pre umeleckú a vedeckú činnosť:
doc. Zdenka Pašuthová, ArtD.
tel: +421 2 59 30 35 39
pasuthova@vsmu.sk

Prodekan pre zahraničnú činnosť:
Mgr. art. Michal Režný, ArtD.
tel: +421 2 59 30 35 49
e-mail: rezny@vsmu.sk

Tajomníčka fakulty:
Ing. Blanka Páleníková
tel: +421 2 59 30 35 45
e-mail: palenikova@vsmu.sk

Projektová manažérka
Mgr. art. Petra Mária Lančaričová
tel. +421  2 59 30 35 21
e-mail: lancaricova@vsmu.sk

Študijné oddelenie:
Iveta Veselovská
(bakalárske, magisterské štúdium)
Adriana Dvořáková
(doktorandské, doplňujúce pedagogické štúdium)
tel: +421 2 59 30 35 24
e-mail: veselovska@vsmu.sk
dvorakova@vsmu.sk

Budova Divadelnej fakulty a Divadla Lab
Svoradova 4, 813 01 Bratislava

Vrátnica: +421 2 59 30 35 00

Divadelné štúdio:
Božena Lackovičová
tel/fax: +421 2 59 30 35 01
e-mail: lackovicova@vsmu.sk